Board Of Directors

Home / Board Of Directors

Board Of Directors

BOARD OF DIRECTORS - 2018
#Name
1Manju Kaul (Chairperson)
2Mohan Kelkar
3 Varsha Desai
4Sudha Bhan
5Vani Singhal
6 Basavaraju Ganganna
7 Sanat Shetty
8Venkat
9Samir Verulkar
BOARD OF DIRECTORS - 2019
#Name
1Samir Verulkar (Chairperson)
2Mohan Kelkar
3Vani Singhal
4 Sanat Shetty
5Venkat
6Sangita Patel
7Pradeep John
8Vikky Jani